ذهن تقابل پذیر، تفکر همبند، رهبری، مدیریت

00

بهمن'۹۹

ذهن تقابل‌پذیر

کتاب "ذهن تقابل پذیر" با بررسی ویژگی‌های تفکر رهبران موفق ، سعی داردتا گونه‌ای جدید از تفکر با نام تفکر همبند را به مخاطب معرفی کند. تفکری که باعث می‌شود راهبران موفق بتوانند در زمان مناسب بهترین نصمیم ها را اتخاذ کنند.

مشاهده
 حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به "موسسه توسعه مدیریت و فن مدیران عصر نادین اندیشه ( معنا )" است. © 2021

منوهای نصب در پنل مدیریت